ÜNİVERSİTE & SERTİFİKA

İngiltere'de Üniversite

İngiltere'de Üniversite

İNGİLTERE HAKKINDA

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ülkelerinin oluşturduğu Birleşik Krallıklarda tek bir vize ile gidilebilmesine rağmen, oluşturan ülkelerin kendi eğitim bakanlıkları ve kendilerine ait eğitim sistemleri mevcuttur.

Ancak İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın eğitim sistemi birbirinin hemen hemen aynısıdır. İskoçya ise bu 3 ülkeden daha farklı bir eğitim sistemine sahiptir. Bütün İskoçya üniversiteleri Scotland University adı verilen tek üniversite bünyesinde toplanmıştır. Sunmuş olduğu yüksek eğitim kalitesinin yanı sıra öğrencilere kendilerinin belirleyebileceği esnek bir müfredat da sunmaktadır. Bu sayede öğrenciler kendi istedikleri alana yönelik programı kendi belirlemekte ve Türk öğrencilerin en çok karşılaştıkları problemlerin başında gelen, seçilen bölümün öğrenciye uymaması durumunda, diğer bölümlere daha rahat geçiş imkânı bulabilmektedir.

 

İNGİLTERE LİSANS EĞİTİMİ

Birleşik Krallıklarda lisans eğitimi - İskoçya hariç - 3 yıl sürmektedir. İskoçya’da ise eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim programları genellikle Eylül ayında başlamaktadır ancak bazı okullar Eylül, Ocak ve Mayıs gibi yılda birkaç farklı başlangıç tarihine de sahiptirler. Programlara başvurular ise genellikle 1 yıl öncesinde başlar ve okuldan okula değişiklik göstermekle birlikte program başlangıç tarihinden 2 ay öncesine kadar devam etmektedir. Ancak vize süresinin de zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvuruların program başlangıç tarihinden 10 hafta kadar öncesinde tamamlanmasında fayda vardır.

Lisans dereceleri şu şekilde gruplandırılabilir;

 • Bachelor of Arts (BA): Sosyal bilimler alanında lisans derecesi
 • Bachelor of Science (BSc): Fen bilimleri alanında lisans derecesi  
 • Bachelor of Law (LLB): Hukuk alanında lisans derecesi  
 • Bachelor of Medicine (MB): Tıp alanında lisans derecesi  
 • Bachelor of Education (BEd): Eğitim alanında lisans derecesi  
 • Bachelor of Architecture (BArch): Mimarlık alanında lisans derecesi  
 • Bachelor of Engineering (BEng): Mühendislik alanında lisans derecesi

 

Öğrencilerin İngiltere’deki üniversitelere kabulü 2 koşula bağlıdır;

1-Akademik yeterlilik;

Üniversitelerin akademik olarak öğrencide aradıkları özellikler okuldan okula hatta bölümden bölüme değişiklik göstermektedir.

Türkiye ile İngiltere’deki lise eğitim sistemleri değişiklik gösterdiğinden, genellikle öğrenciler direk olarak lisans eğitimine kabul alamamaktadırlar. Bu nedenle öğrenciler akademik hazırlık yılı olarak tanımlayabileceğimiz Foundation programı ile birlikte eğitimine başlamaktadırlar. Bu programlar üniversitelerin bünyesinde ya da birlikte çalıştıkları özel kurumlarda sunulabilmektedir. Foundation programları öğrencinin İngilizce seviyesine bağlı olarak 1 dönem ya da 1 akademik yıl sürebilmektedir. Program sırasında öğrenciler, eğitim alacakları bölüme yönelik akademik eğitim alırken, aynı zamanda İngilizce seviyelerini de ilerletirler.

 

2-Dil yeterliliği;

Öğrencilerin akademik eğitim alabilmeleri için belli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bunu da uluslararası geçerli bir sınav skoru ile ispatlamaları gerekmektedir. Ancak öğrencinin ilk başvuru sırasında İngilizce seviyesini kanıtlaması gerekmez, gerekli sınav sonucunu daha sonra da gönderebilmektedir.

Direk lisans eğitimine başlayacak öğrencilerden istenilen IELTS skoru 6.0 iken, Foundation programı ile birlikte programına başlayacak öğrencilerden istenilen IELTS skoru 4.5 seviyesine kadar düşebilmektedir.

Öğrenciler IELTS yerine, TOEFL, PTE, CPE, CAE gibi sınav sonuçlarını da sunabilirler.

 

İNGİLTERE`DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ                                 

Birleşik Krallıklarda yüksek lisans programları, mezunlar için sertifika – diploma programları, yüksek lisans (master) programları ve doktora programları olarak 3 ana grupta incelenebilir.

Mezunlar için sertifika – diploma programları (Pg Cert – Pg Dip) genellikle 3 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir. Üniversitelerin bünyesinde sunulabileceği gibi bazı özel kurumlarda da sunulabilmektedir. Bazı programlar başarı ile tamamlanması durumunda master programlarına geçiş imkânı da sağlamaktadır.

Master programları Birleşik Krallıklarda genelde 1 yıl sürmektedir ancak 18 ay ya da 2 yıl süren programlar da mevcuttur.

Eğitim programları genellikle Eylül ayında başlamaktadır ancak bazı okullar Eylül, Ocak ve Mayıs gibi yılda birkaç farklı başlangıç tarihine de sahiptirler. Programlara başvurular ise genellikle 1 yıl öncesinde başlar ve okuldan okula değişiklik göstermekle birlikte program başlangıç tarihinden 2 ay öncesine kadar devam etmektedir. Ancak vize süresinin de zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvuruların program başlangıç tarihinden 10 hafta kadar öncesinde tamamlanmasında fayda vardır.

Yüksek lisans dereceleri şu şekilde gruplandırılabilir;  

 • Master of Arts (MA): Sosyal bilimler alanında yüksek lisans derecesi
 • Master of Science (MSc): Fen bilimleri alanında yüksek lisans derecesi 
 • Master of Business Administration (MBA): İşletme yüksek lisansı derecesi
 • Master of Law (LLM): Hukuk alanında yüksek lisans derecesi   
 • Master of Eduation (MEd): Eğitim alanında yüksek lisans derecesi   
 • Master of Architecture (MArch): Mimarlık alanında yüksek lisans derecesi   
 • Master of Engineering (MEng): Mühendislik alanında yüksek lisans derecesi   
 • Master of Literature (MLitt): Edebiyat alanında yüksek lisans derecesi 
 • Master by Research (MRes): Araştırma ağırlıklı yüksek lisans derecesi   
 • Research – Doctorate Master (MPhil): Doktoraya geçiş amacı ile kullanılan araştırma ağırlıklı yüksek lisans dereceleri

 

Öğrencilerin İngiltere’deki üniversitelere kabulü 2 koşula bağlıdır;

1- Akademik yeterlilik;
Üniversitelerin akademik olarak ya da iş deneyimi olarak öğrencide aradıkları özellikler okuldan okula hatta bölümden bölüme değişiklik göstermektedir. Öğrenciler yüksek lisans programlarına başvuruda bulunurken sadece lisans dereceleri değil, almış oldukları diğer eğitimler, katılmış oldukları seminerler, sertifika programları, yapmış oldukları stajlar, varsa iş deneyimleri bir bütün olarak incelenmektedir.


2- Dil yeterliliği;
Öğrencilerin akademik eğitim alabilmeleri için belli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bunu da uluslar arası geçerli bir sınav skoru ile ispatlamaları gerekmektedir. Ancak öğrencinin ilk başvuru sırasında İngilizce seviyesini kanıtlaması gerekmez, gerekli sınav sonucunu daha sonra da gönderebilmektedir. Direk lisans eğitimine başlayacak öğrencilerden istenilen IELTS skoru 6.0 iken, Foundation programı ile birlikte programına başlayacak öğrencilerden istenilen IELTS skoru 4.5 seviyesine kadar düşebilmektedir. Öğrenciler IELTS yerine, TOEFL, PTE, CPE, CAE gibi sınav sonuçlarını da sunabilirler.